Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Acqua di Genova

Hãng nước hoa Acqua di Genova

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: niche

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ: Intercosma West

Nước hoa Acqua di Genova có tổng cộng 22 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Acqua di Genova có 1 chai nước hoa nam, 11 chai nước hoa nữ, 10 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 1853 và gần đây nhất là vào năm 2011. Nước hoa Acqua di Genova được hợp tác và điều chế bởi những nhà pha chế nổi tiếng như Stefano Frecceri

Acqua di Genova là hãng nước hoa Ý. Đây là hãng nước hoa niche. Ngành nghề kinh doanh của Acqua di Genova được phân loại vào nhóm Nước hoa. Hãng nước hoa này là thương hiệu con của Intercosma West

2011
Fresh

Fresh

Fresh

Năm giới thiệu: 2011

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2010
Contessa di Castiglione Lady Silver

Contessa di Castiglione Lady Silver

Contessa di Castiglione Lady Silver

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Contessa di Castiglione Lady Gold

Contessa di Castiglione Lady Gold

Contessa di Castiglione Lady Gold

Năm giới thiệu: 2010

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

2008
Bougainvellea

Bougainvellea

Bougainvellea

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Violetta Extreme

Violetta Extreme

Violetta Extreme

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Mughetto

Mughetto

Mughetto

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Tuberosa

Tuberosa

Tuberosa

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Mora Di Gelso

Mora Di Gelso

Mora Di Gelso

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Rovo Nero

Rovo Nero

Rovo Nero

Năm giới thiệu: 2008

Độ lưu hương: Kém - 1 giờ đến 2 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1853
Colonia Classica

Colonia Classica

Colonia Classica

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Silver

Silver

Silver

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Gold

Gold

Gold

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fontana di Trevi XII

Fontana di Trevi XII

Fontana di Trevi XII

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Genes

Genes

Genes

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

1853 Lady

1853 Lady

1853 Lady

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

1853 Man

1853 Man

1853 Man

Năm giới thiệu: 1853

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Chưa xác định năm ra mắt
Gold Plate City of New York 1974

Gold Plate City of New York 1974

Gold Plate City of New York 1974

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fontana di Trevi XVIII

Fontana di Trevi XVIII

Fontana di Trevi XVIII

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fontana di Trevi XIV

Fontana di Trevi XIV

Fontana di Trevi XIV

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Fontana di Trevi XVI

Fontana di Trevi XVI

Fontana di Trevi XVI

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Gold 2

Gold 2

Gold 2

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Silver 2

Silver 2

Silver 2

Năm giới thiệu: 0

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da