Perfumista Hãng nước hoa

Hãng nước hoa Acqua del Garda

Hãng nước hoa Acqua del Garda

Quốc gia: Italy

Lĩnh vực kinh doanh chính: Cosmetics

Website thương hiệu: Link

Công ty mẹ:

Nước hoa Acqua del Garda có tổng cộng 4 chai trong thế giới nước hoa của perfumista.vn. Trong đó, Acqua del Garda có 1 chai nước hoa nam, 2 chai nước hoa nữ, 1 chai nước hoa unisex (dành cho cả nam lẫn nữ). Dòng nước hoa được ra mắt sớm nhất vào năm 2015

Acqua del Garda là hãng nước hoa Ý. Ngành nghề kinh doanh của Acqua del Garda được phân loại vào nhóm Mỹ phẩm

2017
Gelsomino Assoluto

Gelsomino Assoluto

Gelsomino Assoluto

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần - Thoang thoảng trên làn da

Intenso d'Agrumi

Intenso d'Agrumi

Intenso d'Agrumi

Năm giới thiệu: 2017

Độ lưu hương: Rất kém - Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

2015
Itinerary I

Itinerary I

Itinerary I

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Lâu - 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Itinerary II

Itinerary II

Itinerary II

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Rất lâu - Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay

Itinerary III

Itinerary III

Itinerary III

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Xa - Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Itinerary IV

Itinerary IV

Itinerary IV

Năm giới thiệu: 2015

Độ lưu hương: Tạm ổn - 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần - Toả hương trong vòng một cánh tay