Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ash - Tro

Tro

Tro là một loại bụi thu được từ than hoặc gỗ đã cháy hết. Tro tạo nên mùi hương bụi, đất và gỗ cho nước hoa, mang lại cảm giác ấm.