Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dried Fruits - Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô

Một loại hương gợi nhớ đến những quả ngọt và có bề mặt dính, như chà là, sung, mơ khô và cam thảo. Trái cây sấy khô được trọng dụng nhờ vào mùi vị ngọt và hương vị của chúng. Loại trái cây sấy khô được tiêu thụ nhiều nhất là nho khô, chà là, mận, mơ, lê, sung, táo và đào.