Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Anise - Tiểu hồi hương

Tiểu hồi hương

Mùi hương của hạt hồi hương, giàu chất anethol, làm liên tưởng đến vị cam thảo. Thuộc họ mùi hương với rau thơm và thì là. Rất được ưa chuộng trong nước hoa, điển hình là chai L’Heure Bleu.