Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hyrax - Thỏ đá

Thỏ đá

Một loài tinh chất thu được từ các tinh thể khô trong chất bài tiết của loài thỏ đá, kết hợp với xạ hương, hương cầy và castoreum. Chúng là một loài hương quý giá trong thời gian các loài hương lấy được được bằng cách giết hại động vật bị cấm.