Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pelargonium - Thiên trúc quỳ

Thiên trúc quỳ

Thiên trúc quỳ là một chi của thực vật có hoa gồm 200 loài với các làm cây lâu năm, cây xương rồng, cây bụi, thường được gọi là cây phong lữ (ở Mỹ còn được gọi là storksbills). Nhưng đó là một sự nhầm lẫn, vì phong lữ là tên của một chi thực vật riêng biệt thường được gọi là cranesbills hoặc phong lữ rắn. Cả hai loài trên đều thuộc họ mỏ hạc.