Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Peat - Than bùn

Than bùn

Một loại hương khô, đắng, giống với mạch nha với âm sắc của khói, dùng để tạo ra hiệu ứng mới lạ trong các hỗn hợp nước hoa hiện đại