Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Grapes - Quả nho

Quả nho

Một loại hương nước hoa nổi tiếng và thường có mùi như nước uống Kool-Aid vì chúng có cùng nguyên liệu hóa học, methyl anthranilate và dimethyl anthranilate, đều có trong cả hai