Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gooseberry - Quả lý gai

Quả lý gai

Một loại quả nhỏ có vị đắng, Có họ hang với quả lý chua. Cây lý gai là một loài thuộc họ Lý Gai cho ra những quả ăn được và thường có nhiều long và màu xanh, ngoại trừ một số loại có da nhẵn mịn và màu đỏ hoặc tím.