Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Dewberry - Quả Dewberry

Quả Dewberry

Dewberry là họ hang gần với quả mâm xôi đen cùng chung chi Rubus