Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cyperus scariosus - Quả Cyperus scariosus

Quả Cyperus scariosus

Cyperus scariosus là một loại hương gỗ ấn độ còn được biết tới với tên gọi khác là Cypriol hoặc Nagarmotha với hương của cỏ hương bài, cây bách hương, cỏ hoắc hương, và hương gỗ nhân tạo để thay thế dầu tự nhiên.