Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Banana - Quả chuối

Quả chuối

Hương trái cây ngọt, có vị chat. Có hương thực vật rất giống với hoa nhài hồng và hoa hoàng lan