Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Pimento - Ớt Pimento

Ớt Pimento

Một loại hương nóng và kỳ ảo , giống với ớt tiêu, được dùng để tăng mùi hương của lớp hương đầu trong các loại nước hoa thuộc họ Đông Phương và Gỗ