Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Copahu Balm - Nhựa thơm Copahu

Nhựa thơm Copahu

Nhựa thơm Copahu có mùi nhưa, gỗ và hương rất thơm. Copahu là tên được đặt theo ngôn ngữ Tupi, được sử dụng tại đất nước Brasil. Loại nhựa thơm này được lấy từ cây Copahu, một loại cây nhựa có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Tây Phi. Nhựa thơm Copahu được lấy ra từ cây bằng cách cắt lên thân cây. Tinh dầu của nhựa thơm Copahu được lấy thông qua chưng cất nhựa được thu hoạch bằng cách cắt lên thân cây.