Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Copal - Nhựa Copan

Nhựa Copan

Nhựa copan là một cái tên được đặt cho một loài cây nhưa rất đặc biệt để nhân biết với nhựa mang hương thơm được sử dụng trong nền văn hóa thời tiền Comlombia trong các lễ nghi được đốt lên để tạo hương và nhiều mục đích khác. Nhựa copan đã được tìm thấy ở khu vực Đông Phi ( một số loài phổ biến là Hymenaea verrucosa) phục vụ cho nhu cầu hương thơm ở khu vực Ấn Độ Dương. Vào thế kỷ 18, người Châu Âu tìm thấy được giá trị của chúng trong việc tạo ra những loại đồ gỗ có mùi thơm.