Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Aluminum - Nhôm

Nhôm

Một loại hương huyền ảo với âm sắc của kim loại, mang lại các yếu tố mới lạ cho các hỗn hợp nước hoa tân thời.