Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ink - Mực

Mực

Một loại hương huyền ảo làm gợi nhớ đến loại mực Ấn Độ. Mùi hương này cũng có trong các nguyên liệu tự nhiên như rêu sồi