Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Honey - Mật ong

Mật ong

Một loại hương mùa thu ngọt dùng để làm rạng ngời các loại nước hoa sử dụng hương cam quit và phương đông và tăng độ tỏa hương cho các hương hoa. Loại dung dịch màu vàng óng có tên là mật ong này là sản phẩm nhiệm màu của tự nhiên. Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên ở dạng sánh được làm ra bởi loài ong.