Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cassowary fruit - Mận Cassowary

Mận Cassowary

Cassowary là một loại trái cây, còn được biết đến với tên là loại mận Cassowary có hình dáng giống một quả trứng và có độc. Mùi hương giống với loài hoa chi đại