Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Impatiens - Mai dạ thảo

Mai dạ thảo

Mai dạ thảo hoặc Mai địa thảo có tên khoa học walleriana voila Impatiens thuộc họ Balsaminaceae, phân bố rộng rải ở Bắc bán cầu và vùng Nhiệt đới, có khoảng 850 đến 1000 loại. Cùng tvowsi hydrocera triflora, Mai dạ thảo tạo nên họ bóng nước.