Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Malt - Mạch nha

Mạch nha

Một loại ngũ cốc than bùn có mùi hương liên tưởng đến lúa mạch rang, có mùi hương giống bia và rượu whiskey. Mạch nha được sản xuất từ các hạt ngũ cốc nảy mầm. quá trình làm mạch nha bắt đầu bằng cách ngâm các hạt ngũ cốc vào nước sau đó đem sấy bằng khí nóng.