Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Barley - Lúa mạch

Lúa mạch

Lúa mạch (hordeum vulgare L.), một thành viên của họ nhà cỏ, là một loại hạt ngũ cốc thiết yếu. Đó là một trong những loại ngũ cốc được trồng đầu tiên và hiện nay vẫn được trồng rộng rãi.