Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Goat hair - Lông dê

Lông dê

Một loại tinh chất tự nhiên thu được từ lông của loài dê núi được dùng trong các sản phẫm nước hoa dưới dạng hương động vật. Mùi hương ấm và có mùi giống xạ hương.