Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cassis - Lá và nụ hoa lý chua

Lá và nụ hoa lý chua

Lá và nụ hoa lý chua còn có tên gọi khác là bourgeon de cassis. Đặc điểm của lá và nụ hoa là mùi hương tự nhiên và có mùi hang tựa như nước tiểu mèo