Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Palm leaf - Lá cọ

Lá cọ

Cọ là thực vật có hoa, là họ duy nhất nằm trong họ cau. Chúng có khoảng 202 chi với khoảng 2600 loài tại thời điểm hiện tại. Hầu hết các loài cọ được phân biệt bằng độ rộng tán lá, các lá thường xanh móc phía trên ngọn và không có cành. Mặc dù vậy, một số loài cọ lại nằm trong trường hợp ngoại lệ.