Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Industrial Glue - Keo công nghiệp

Keo công nghiệp

Một loại hương có mùi nhân tạo mạnh, được dùng để làm mùi hương mới lạ trong hỗn hợp nước hoa hiện đại, điển hình là nước hoa Comme des Garcon.