Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Cotton Candy - Kẹo bông gòn

Kẹo bông gòn

Kẹo bông gòn là một dạng của đường kéo thành sợi, thường được phục vụ tại hội chợ hoặc rạp xiếc. Kẹo bông thực sự bao gồm chủ yếu là không khí, và một lượng nhỏ đường. Kẹo bông thường được phục vụ trên một cây que và nó có một hương vị ngọt rất đặc trưng, mặc dù nó nhanh chóng tan trong miệng. Vị ngọt này cũng được biết đến với cái tên kẹo xỉa. Nó được phát minh vào thế kỷ 18 và trong một thời gian dài nó là một xa xỉ phẩm, không dành cho người có thu nhập trung bình.