Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Sweet Notes - Kẹo

Kẹo

Trong ngành công nghiệp nước hoa, kẹo là một hương mà nó làm gợi lại màu sắc rực rỡ của những viên kẹo cứng với hương thơm của các loại trái cây và hương liệu. Kẹo là một sản phẩm được keo lại mà thành phần chính là đường. Các thể loại kẹo đường bao gồm chocolate, kẹo cao su, kẹo đường. Các loại rau, trái cây, các loại hạt hoặc đã được tráng và phủ với đường được cho là kẹo.