Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Olibanum (Frankincense) - Hương trầm

Hương trầm

Hương trầm hay còn gọi là trầm hương là một loại nhựa thơm đông tụ từ nhiều loại nhựa của các loài cây khác nhau trong chi nhũ hương của họ trám. Hầu hết những loài cây nằm trong chi nhũ hương đều thơm và trong số cúng có thể tạo ra một loại nhựa có mùi thơm. Cây trầm hương trưởng thành cao khoảng 8, với những cành nằm rất gần gốc. Nhựa của cây trầm hương rất quý từ xa xưa bởi hương thơm và công dụng trong y học của chúng.