Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lorenox - Hương Lorenox

Hương Lorenox

Một loại hương phức tạp được phát triển bở hãng nước hoa Mane và được miêu tả có mùi hương gỗ, hổ phách, da thuộc, và rất thơm