Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kulfi - Hương Kulfi

Hương Kulfi

Kulfi là một loại kem có nguồn gốc từ các tiểu lục địa của Ấn Độ và được xem là loại kem truyền thống ở nơi đây. Loại kem này rất phổ biến ở các nước như Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma (Myanmar), và khu vực Trung Đông. Kem rất phổ biến tại các nhà hàng Ấn Độ ở Úc, Châu Âu, Đông Á và Bắc Mỹ.