Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kephalis - Hương Kephalis

Hương Kephalis

Một mùi hương nhân tạo với mùi hương gỗ và hổ phách, giống với gỗ tuyết tùng, chúng kết hợp rất tốt với hương hoa và thuốc lá, rất nổi tiếng trong dòng nước hoa hiện đại.