Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Indole - Hương Indole

Hương Indole

Ở dạng nguyên chất, Indole có mùi như băng phiến, long não. Ở các loài hoa trắng như hoa nhài, hoa huệ trắng, và hoa cam, Indole thêm vào một chút âm sắc của động vật hoang dã. Indole có sẵn trong dầu hoa nhài. Hợp chất này còn được dùng để sản xuất dầu hoa nhài nhân tạo vì dầu nguyên chất rất đắt.