Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Civet - Hương cầy

Hương cầy

Một sản phẩm tự nhiên được tiết ra từ tuyến hậu môn của loài cầy có mùi phân và rất nồng nhưng làm rạng ngời và tạo độ ấm cho các loại nước hoa mang hương hoa. Ngày này mùi hương này được tổng hợp nhân tạo vì lý do nhân đạo