Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Amyl Salicylate - Hương Amyl Salicylate

Hương Amyl Salicylate

Amyl salicylate là một dung dịch không màu có thành phần khứu giác liên quan đến hỗn hợp va-ni có trong thực vật. Amyl Salicylate hường được sử dụng để hoàn thiện các hỗn hợp nước hoa mặc dù nó không thuộc thành phần các loại dầu dễ bay hơi.