Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambretone - Hương Ambretone

Hương Ambretone

Một loại chất nhân tạo dùng để tái tạo mùi hương hổ phách hoặc hương phương đông trong nước hoa.