Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Ambrarome - Hương Ambrarome

Hương Ambrarome

Một loại hương có mùi long diên hương mang lại cảm giác ấm, có mùi da thuộc pha lẫn với tiêu, hắc ín, cà phê và thuốc lá