Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Liatris - Huệ đuôi cáo

Huệ đuôi cáo

Cây huệ đuôi cáo là một chi trong bộ những thực vật ra hoa, và nằm trong tộc boneset, có liên quan tới họ cây Asteraceae hoa hướng dương có xuất xứ ở Bắc Mỹ (Canada, Mỹ, Mê-xi-cô và Bahamas).