Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Polygonatum (Solomon`s seal) - Hoàng Tinh

Hoàng Tinh

Hoàng Tinh, còn có tên gọi “Con dấu của vua Solomon” còn có pháp danh khoa học là Polygonatum, là một chi của cây ra hoa. Loài cây này mọc xuyên suốt các nơi có khí hậu ôn hòa trên bắc bán cầu. Chú yếu ở Châu Âu, Anh Quốc và xứ Wales.