Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Nectarine blossom - Hoa Xuân Đào

Hoa Xuân Đào

Hoa Xuân Đào có vẻ ngoài gần giống với hoa đào. Tuy nhiên, Hoa Xuân Đào có màu đậm hơn và mùi hương của chúng ngọt hơn so với hoa đào