Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Fuchsia - Hoa vân anh

Hoa vân anh

Cây hoa vân anh là một loại thực vật có hoa, mọc thành bụi hay những cây nhỏ. Loài cây này có nguồn gốc từ các đảo vùng biển Caribe của Hispaniola, tên của chúng được đặt theo một nhà thực vật học nổi tiếng người Đức Leonhart Fuchs.