Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hortensia - Hoa tú cầu

Hoa tú cầu

Hoa tú cầu là một loài thực vật có hoa với khoảng 70-75 loài có nguồn tốc từ Nam và Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, dãy Himalayas và Indonexia) và khu vực Châu Mỹ.