Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lotus - Hoa sen

Hoa sen

Nelumbo- Hoa sen là một loài thực vật thủy sinh với hoa to và sặc sỡ. Loài hoa này có tên gọi phổ biến là Lotus, mặc dù tên gọi này được dùng cho rất nhiều loài thực vật và nhóm thực vật khác nhau, bao gồm cả những loài không liên quan đến sen.