Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Kudzu - Hoa sắn dây

Hoa sắn dây

Sắn dây là một loài dây leo có nguồn gốc từ cây họ đậu trồng ở phía Nam Nhật Bản và Nam Trung Quốc. Nơi những cây này mọc tự nhiên chúng có thể xâm lấn và được xem là một loại cỏ dại gây hại. Sắn dây bò lên các cây hay bụi và sinh trưởng rất nhanh và giết chết những cây mà chúng đang leo. Sắn dây có thể ăn được nhưng thường bị diệt bằng thuốc diệt cỏ.