Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Lantana - Hoa Ngũ Sắc

Hoa Ngũ Sắc

Hoa Ngũ Sắc là một chi thực vật bao gồm 150 loài hoa sống lâu năm, thuộc họ Verbenaceae. Đây là loài cây bản xứ của vùng nhiệt đới của Châu Mỹ và Châu Phi và đã được giới thiệu qua các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Úc – Thái Bình Dương. Chi thực vật này bao gồm các cây thảo mộc và các cây thân bụi mọc với độ cao 0,5 – 2m