Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Mock Orange - Hoa Mock Orange

Hoa Mock Orange

Một loại hoa có mùi hương ngọt, mùi hương của hoa làm gợi nhớ đến hoa cam và hoa nhài