Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Hellabore Flower - Hoa lê lư

Hoa lê lư

Cây hoa lê lư là một loại cây có hoa thường xanh lâu năm thuộc họ mao lương. Hầu hết những loài cây trong họ này đều có độc. Cây hoa lê lư được trồng nhiều ở Châu Âu, từ Anh sang Thỗ Nhĩ Kì, trong khi mật độ cây nhiều nhất năm ở Balkan.