Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Gorse - Hoa kim tước

Hoa kim tước

Hoa cây kim tước có một mùi hương dừa đặc biệt, được biết đến như một mùi hương rất nồng bởi số đông người, nhưng một số khác lại cảm thấy nó hơi nhạt.