Perfumista Nhóm hương nước hoa

Hương nước hoa Barberry - Hoa hoàng liên gai

Hoa hoàng liên gai

Cây hoàng liên gai là một loại cây bụi rụng lá có nguồn gốc từ một phần của Châu Âu, Châu Phi và Châu Á và bây giờ đang trồng tự nhiên ở Nam Mỹ, quần đảo Anh và New Zealands.